میخواهی مثبت باشی؟

فراموش نکن که :

*پذیرش تغییر و دگرگونی به معنی پذیرش شادی بیشتر است؛ و مقاومت در برابر آن اندوه به بار می ‌آورد.

*مهم ترین عشقی که انسان ها میتوانند نثارخداوند کنند این است که ابتدا انسان های دیگر را دوست بدارند.

*ما در جهانی لبریز از عشق به سر می بریم در قلب همه چیز نیکی نهفته است این نیکی را به میزانی که به جهان ابراز کنیم دریافت خواهیم کرد.

                                                  (سعی کن میتونی)

*مشکلات مانند دست اندازهای جاده اند  از سرعتتان کم می کنند اما  شما به حرکتتان ادامه دهید.

*تصور کنید اگر زباله های آشپزخانه را چند روزی بیرون نگذارید چه اتفاقی خواهد افتاد . تمام خانه بو می گیرد و آلوده              می شود . در چنین خانه ای نمی توان احساس شادی و آرامش کرد .

*خوشبختی و شادی در نداشتن مشکلات نیست   خوشبختی در حرکت کردن ماست حتی در طوفان .

*فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن .

*مثبت اندیشی به معنی انکار مشکلات  نیست خوبی ها و بدیهای زندگی واقعیتهای غیر قابل انکاری هستند . ما به هرکدام که بیشتر توجه و تمرکز کنیم و هرکدام که ذهن و فکر ما را بیشتر مشغول خود کند  همان بیشتر  در زندگی ما جلوه گر می شود .

*تنها محدودیت شما محدودیت تخیلتان است. (محدودیت هر کس به اندازه  محدوده  تخیل اوست)  

                                                              منبع:اینترنت

/ 1 نظر / 7 بازدید

وبلاگت خوبه ادامه بده [گل]