مهر می ورزیم

     داشتم اشعار فریدون مشیری میخوندم  ،با خوندن اشعارش حس خوبی پیدا میکنم  ببینید چقدر زیبا گفته: 

جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز است،

جنگل شب تا سحر تن شسته در باران،

خیال انگیز !

ما، به قدر جام چشمان خود، از افسون این خمخانه سر مستیم

در من این احساس

"مهر می ورزیم،

                 پس هستیم "

                                                          

/ 0 نظر / 21 بازدید